Prvá výstava výstaviska Changhong

Dňa 25. apríla sa vo výstavnom centre Changhong úspešne uskutočnilo udeľovanie cien Čínskej medzinárodnej vesmírnej súťaže v divízii Hebei a Združenia priemyselného dekoratívneho priemyslu Hebei v rokoch 2019-2020. Nie je to len slávna cesta pre dizajnérov. Je to aj akademický sviatok. Vedúci asociácií priemyslu architektonickej dekorácie Hebei, zástupcovia príslušných asociácií, príslušní profesionálni prezidenti vysokých škôl, vedci, porotcovia súťaží, dizajnéri a kolegovia zo všetkých oblastí života sú prítomní takmer 200 ľudí, ktorí sú svedkami tohto slávneho okamihu.


Čas odoslania: 28. júna 2021