NAŠA KULTÚRA

Základné hodnoty: Úcta, integrita, zodpovednosť, inovácie, prax a spolupráca

Účel: Považovať klientov za orientáciu, vytvárať hodnoty, brať do úvahy záujmy všetkých strán (zákazníkov, zamestnancov, akcionárov, dodávateľov a spoločnosti) a prinášať prospech spoločnosti.

Stratégia: Ako operátor integrujúci dekoráciu, výstavbu a manažment obchodov poskytujeme diferencované služby obchodu pre značkové podniky, naďalej sa zameriavame na veľkých klientov a pokúšame sa vybudovať ekologický reťazec hodnoty zákazníka orientovaný na budúcnosť.

Objektívny: Byť vedúcou spoločnosťou v čínskom stavebníctve.

Vízia: Byť poslom krásy a tvorcom zeleného podnikateľského priestoru